Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte culturale.

Etapa curentă - Apel deschis - Termen limită 09-06-2022

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor culturale 2022 este în valoare totală de 3.000.000 de Lei. 

Solicitanţii trebuie să asigure obligatoriu contribuţia minimă de 10%, 20% și 25% după caz, din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare. În funcție de valoarea cererii de finanțare se va stabili procentul cofinanțării, astfel:

  • Proiecte finanțate cu o sumă de până la 70.000 lei – valoarea minimiă a cofinanțării 10%
  • Proiecte finanțate cu o sumă de până 70.001 – 150.000 lei– valoare minimă cofinanțare 20%
  •  Proiecte finanțate cu o sumă între 150.001-250.000 lei – valoare minimă cofinanțare 25%

 

Calendar

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:      9.05.2022 – 9.06.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare:       9.05.2022 – 2.06.2022

Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului:      10.06.2022 – 14.06.2022

Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate:       15.06.2022

Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a):      16.06.2022 – 29.06.2022

Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect:      4.07.2022

Termenul pentru depunerea contestaţiilor:       04.07.2022 – 6.07.2022

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor:       7.07.2022 – 11.07.2022

Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare:       12.07.2022

Încheierea contractelor de finanțare:       13.07.2022 – 26.07.2022

Perioada de implementare a proiectelor:       15.07.2022 – 05.12.2022

Cheltuieli eligibile

 Sunt considerate eligibile cheltuieli care:

  • reflectă costuri necesare şi rezonabile;
  • sunt oportune şi justificate;
  • sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;
  • sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget;
  • sunt înregistrate în contabilitate, identificabile şi verificabile;
  • sunt susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare

 

Tipuri de cheltuieli eligibile:

       1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

  •  Costuri de producţie
  • Închirieri de spaţii şi aparatură și altele asemenea
  • Cheltuieli cu onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)
  • Premii (numai în cazul în care proiectul are un caracter competițional şi are activităţi prevăzute în sensul jurizării şi departajării valorice a artiştilor)
  •  Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziţii foto – tipărire foto)
  • Realizare de studii şi cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)
  • Transport intern sau internaţional
  • Cazare
  • Masă (se acoperă în limita unui procent de 20%, dar nu mai mult de 40 de lei/pers/zi) aplicat la valoarea finanţării acordate. Diurnă acordată în condiţiile Legii
  • Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% aplicat la valoarea finanţării acordate) + alte restricții
  • Prestări servicii (altele)
  • Costuri materiale (altele)

       2. Cheltuieli acţiuni promoţionale şi de publicitate

  • Închiriere spaţii
  • Onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)
  • Tipărituri
  • Prestări servicii
  • Costuri materiale
Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte culturale 2022 pot aplica persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depun o ofertă culturală.

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor culturale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos: 

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minimum 70 de puncte.

Documente utile
Domenii de aplicare

Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:

  •  arte vizuale
  • muzică
  • teatru
  • dans
  • artă digitală și noile media
  • educaţie prin cultură
  •  patrimoniu cultural material
  •  patrimoniu imaterial
  •  promovarea culturii scrise
  •  intervenție culturală
  • proiecte mari cu caracter repetitiv
Proiecte culturale

În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor culturale nonprofit de interes general. 

Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte culturale 2022  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de ong-urile care își propun să implementeze proiecte din domeniul cultural.

  • Ai o idee de proiect din domeniul cultural? 
  • Consultă Ghidul de finanțare. 
  • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
  • Pregătește documente necesare și aplică!
1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.cultura@brasovcity.ro

Căutăm evaluatori!

Pentru formarea comisiei de experți care vor evalua și selecta proiectele înscrise în apelul de finanțare a proiectelor culturale pentru anul 2022.