Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte culturale.

Etapa curentă - Implementarea proiectelor

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor culturale 2022 este în valoare totală de 3.000.000 de Lei. 

Solicitanţii trebuie să asigure obligatoriu contribuţia minimă de 10%, 20% și 25% după caz, din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare. În funcție de valoarea cererii de finanțare se va stabili procentul cofinanțării, astfel:

  • Proiecte finanțate cu o sumă de până la 70.000 lei – valoarea minimiă a cofinanțării 10%
  • Proiecte finanțate cu o sumă de până 70.001 – 150.000 lei– valoare minimă cofinanțare 20%
  •  Proiecte finanțate cu o sumă între 150.001-250.000 lei – valoare minimă cofinanțare 25%

 

Calendar actualizat (la 15.06.2022)

COMUNICAT

15.06.2022

Primăria Municipiului Brașov anunță modificarea calendarului privind procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale după cum urmează:

Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 9.05.2022 – 9.06.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare 9.05.2022 – 2.06.2022

Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului 10.06.2022 – 20.06.2022

Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate 21.06.2022

Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a) 22.06.2022 – 30.06.2022

Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect 01.07.2022

Termenul pentru depunerea contestaţiilor 04.07.2022 – 06.07.2022

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor 7.07.2022 – 11.07.2022

Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare 12.07.2022

Încheierea contractelor de finanțare 13.07.2022 – 26.07.2022

Perioada de implementare a proiectelor 15.07.2022 – 05.12.2022

Calendarul nu afectează perioada prevăzută în apelul de proiecte.

Calendar actualizat (la 29.06.2022)

COMUNICAT

29.06.2022

Primăria Municipiului Brașov anunță modificarea calendarului privind procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale după cum urmează:

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:    9.05.2022 – 9.06.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare:    9.05.2022 – 2.06.2022

Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului:    10.06.2022 – 14.06.2022

Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate:   21.06.2022

Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a):   22.06.2022 – 1.07.2022

Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect:    4.07.2022

Termenul pentru depunerea contestaţiilor:    05.07.2022 – 07.07.2022

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor:    8.07.2022 – 11.07.2022

Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare:    12.07.2022

Încheierea contractelor de finanțare:   13.07.2022 – 26.07.2022

Perioada de implementare a proiectelor:    15.07.2022 – 05.12.2022

 

Calendarul nu afectează perioada prevăzută în apelul de proiecte.

Calendar inițial

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:      9.05.2022 – 9.06.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare:       9.05.2022 – 2.06.2022

Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului:      10.06.2022 – 14.06.2022

Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate:       15.06.2022

Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a):      16.06.2022 – 29.06.2022

Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect:      01.07.2022

Termenul pentru depunerea contestaţiilor:       04.07.2022 – 6.07.2022

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor:       7.07.2022 – 11.07.2022

Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare:       12.07.2022

Încheierea contractelor de finanțare:       13.07.2022 – 26.07.2022

Perioada de implementare a proiectelor:       15.07.2022 – 05.12.2022

Cheltuieli eligibile

 Sunt considerate eligibile cheltuieli care:

  • reflectă costuri necesare şi rezonabile;
  • sunt oportune şi justificate;
  • sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;
  • sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget;
  • sunt înregistrate în contabilitate, identificabile şi verificabile;
  • sunt susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare

 

Tipuri de cheltuieli eligibile:

       1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

  •  Costuri de producţie
  • Închirieri de spaţii şi aparatură și altele asemenea
  • Cheltuieli cu onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)
  • Premii (numai în cazul în care proiectul are un caracter competițional şi are activităţi prevăzute în sensul jurizării şi departajării valorice a artiştilor)
  •  Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziţii foto – tipărire foto)
  • Realizare de studii şi cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)
  • Transport intern sau internaţional
  • Cazare
  • Masă (se acoperă în limita unui procent de 20%, dar nu mai mult de 40 de lei/pers/zi) aplicat la valoarea finanţării acordate. Diurnă acordată în condiţiile Legii
  • Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% aplicat la valoarea finanţării acordate) + alte restricții
  • Prestări servicii (altele)
  • Costuri materiale (altele)

       2. Cheltuieli acţiuni promoţionale şi de publicitate

  • Închiriere spaţii
  • Onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)
  • Tipărituri
  • Prestări servicii
  • Costuri materiale
Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte culturale 2022 pot aplica persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depun o ofertă culturală.

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor culturale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos: 

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minimum 70 de puncte.

Documente utile
Domenii de aplicare

Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:

  •  arte vizuale
  • muzică
  • teatru
  • dans
  • artă digitală și noile media
  • educaţie prin cultură
  •  patrimoniu cultural material
  •  patrimoniu imaterial
  •  promovarea culturii scrise
  •  intervenție culturală
  • proiecte mari cu caracter repetitiv
Proiecte culturale

În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor culturale nonprofit de interes general. 

Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte culturale 2022  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de ong-urile care își propun să implementeze proiecte din domeniul cultural.

  • Ai o idee de proiect din domeniul cultural? 
  • Consultă Ghidul de finanțare. 
  • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
  • Pregătește documente necesare și aplică!

Proiecte culturale depuse

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
EligibilitateObservații
67434/08.06.2022 Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes - Centrul de Integrare MigranțiZiua Multiculturalității în Brașov, ediția a 9-a45373.50eligibil
68193/09.06.2022APARTE SRLÎN CĂUTAREA PARADISULUI AR BRAȘOV87900eligibil
68075/09.06.2022Asociația 4 CULTUREINTIMATE CHOREGRAPHIES. CARTOGRAFIEREA UNEI NOI REALITĂȚI100000eligibil
67835/09.06.2022Asociația AntiteatruCâmp de Luptă62838eligibil
68065/09.06.2022Asociația Art Media Events StudioTeritorii și granițe digitale100000eligibil
67939/09.06.2022Asociația ArtisCentenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria50000eligibil
68023/09.06.2022Asociația Brassoi LapokAprily 18570000eligibil
67978/09.06.2022Asociația Carpatină Ardeleană a TuriștilorPromotori brașoveni ai turismului ,, verde,, - oameni și fapte45000eligibil
67937/09.06.2022Asociația Culturală ,,Viva la Musica,,Ai carte, Ai parte!143190eligibil
68026/09.06.2022Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora TransilvăneanăFestivalul Internațional de Teatru Maghiar în Brașov134000eligibil
68019/09.06.2022Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora TransilvăneanăFestivalul Cultural Maghiar Pentru Copii Țara Bârsei37904eligibil
68030/09.06.2022Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora TransilvăneanăFestivalul de Dansuri Populare Maghiare ,, In memoriam Reiff Istvan,,35350eligibil
68129/09.06.2022Asociația Culturală ArtessentiaPortals for Visual ArtsneeligibilTermen depășit
68130/09.06.2022Asociația Culturală ArtessentiaA.E.R. -Artă, Educație, RestituțieneeligibilTermen depășit
67943/09.06.2022Asociația Culturală FanzinDracula Film Festival, Ediția a X a, 2022124000eligibil
67934/09.06.2022Asociația Culturală FanzinBrașov, Jazz&Blues Festival, Ediția a X-a, 2022250000eligibil
67930/09.06.2022Asociația Culturală FanzinSăptămâna Comediei ediția a IX-a, 2022134899.64eligibil
67897/09.06.2022Asociația Culturală Libris CulturalLibFest -Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov 2022149875eligibil
67688/09.06.2022Asociația Culturală REFRockstadt City Fest250000eligibil
68046/09.06.2022Asociația Culturală Viva la MusicaFulg de Nea, Ediția a XIV-a30000eligibil
67905/09.06.2022Asociația de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovului VechiTineri pentru pace - Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Brașov 2022143482.72eligibil
68056/09.06.2022Asociația Developing ArtFemme monumentale. Femme vegetale62900eligibil
68018/09.06.2022Asociația DOCUARTE-BRAȘOV: RETROCEDAREA EMOȚIILOR I MEMORIA ORAȘULUI75995eligibil
67012/08.06.2022Asociația EnkiduEnkidu cu Cărți și Filme Brașov 2022150000eligibil
67620/09.06.2022Asociația FORUMSJazz Bastion 202264850eligibil
67800/09.06.2022Asociația KastelFestivalul FolkFestival Brașov234476.5eligibil
68035/09.06.2022Asociația Maghiarilor din Țara BârseiFestivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei,, ediția a XII-a 2022250000eligibil
68029/09.06.2022Asociația Music FestBlumenfest-Festivalul Florilor60000eligibil
68038/09.06.2022Asociația ONE WORLD ROMÂNIAEDUCAȚIE DE FILM DOCUMENTAR ȘI DREPTURILE OMULUI: OWR LA BRAȘOV69486eligibil
67551/08.06.2022Asociația OricumArtele vizuale în Brașov: cercetare45000eligibil
68033/09.06.2022Asociația PENTRU PROMOVAREA COPIILOR ȘI TINERILOR TALENTAȚI DIN ROMANIAFILAfest149880eligibil
67176/08.06.2022Asociația Promusic EventsBrașov Folk Festival 202269950eligibil
67995/09.06.2022Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSAMuzeul Virtual de Etnografie Brașov143600eligibil
68010/09.06.2022Asociația SecvențeAlpin Film Festival189200neeligibilNeconfom
67266/08.06.2022Asociația Soleil de L'est, FranțaSoleil de l'Est în promovarea picturii brașovene ieri, azi și mâine67940eligibil
68015/09.06.2022Asociația TAMTAM BrașovTamtam Festival 2022249970eligibil
67919/09.06.2022Asociația Teatrul Particular BrașovFestivalul Monodramei Independente ediția II69510eligibil
67202/08.06.2022Asociația TheoemydorDansând cu natura (conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitatea elevilor brașoveni)65026eligibil
67955/09.06.2022Asociația Transilvania Arts&EventsTransilvania Blues Festival - Ediția IV68000eligibil
67633/09.06.2022Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din RomâniaAventurile lui Muzicilă la Brașov93300eligibil
67220/08.06.2022Asociația Zâmbește Pentru ViitorCălătoria Talentelor46648.22eligibil
67959/09.06.2022Casa de Cultură a Studenților BrașovFestival Național Studențesc de Folclor, ediția XV62870eligibil
67965/09.06.2022Casa de Cultură a Studenților BrașovFestival Regalul Dansului, ediția XII62365eligibil
67913/09.06.2022Centrul Cultural RedutaFestivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ,,Flori în Țara Bârsei,,70000eligibil
68327/09.06.2021CULTARTJAZZUP PEAK FESTIVAL249999.99eligibil
67641/09.06.2022Fundația ABRACADABRAFestivalul vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului59310eligibil
68252/09.06.2022HAPPY SHEEP STUDIO SRLCAIETE DE REȚETE EDIȚIA BRAȘOV70000eligibil
68264/09.06.2022HAPPY SHEEP STUDIO SRLFOCUS PE CARTIER69700eligibil
67902/09.06.2022Muzeul de Etnografie BrașovZilele patrimoniului imaterial brașovean115450eligibil
68053/09.06.2022PINK CAT STUDIODe dimineața până seara, Brașov69790eligibil
68017/09.06.2022SC CDPL BUSINESSBrașovul Literar - episod pilor69950eligibil
67648/09.06.2022SC VIRTUALIZING REALITY INCORPORATED SRLBrașovul - Obiectiv Cultural Virtual41975eligibil
68043/09.06.2022Societatea Română de RadiodifuziuneTârgul de Carte Gaudeamus Radio România - Ediția Brașov 202265000eligibil

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate. Având în vedere suplimentarea bugetului prin HCL nr. 502/7.07.2022, bugetele ultimelor 21 de proiecte din lista finală vor fi modificate conform sumei aprobate.

Proiecte culturale - aprobate

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
Suma
aprobată * (lei)
Punctaj
inițial
Punctaj
contestații
67934/09.06.2022Asociația Culturală FanzinBrașov, Jazz&Blues Festival, Ediția a X-a, 2022250000250000.0094.64
67648/09.06.2022SC VIRTUALIZING REALITY INCORPORATED SRLBrașovul - Obiectiv Cultural Virtual419754197593.07
67897/09.06.2022Asociația Culturală Libris CulturalLibFest -Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov 202214987514987593.00
67930/09.06.2022Asociația Culturală FanzinSăptămâna Comediei ediția a IX-a, 2022134899.64134899.6492.93
67943/09.06.2022Asociația Culturală FanzinDracula Film Festival, Ediția a X a, 202212400012400092.86
67955/09.06.2022Asociația Transilvania Arts&EventsTransilvania Blues Festival - Ediția IV680006800092.29
68035/09.06.2022Asociația Maghiarilor din Țara BârseiFestivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei,, ediția a XII-a 202225000025000091.86
67902/09.06.2022Muzeul de Etnografie BrașovZilele patrimoniului imaterial brașovean11545011545091.79
68264/09.06.2022HAPPY SHEEP STUDIO SRLFOCUS PE CARTIER697006970091.71
68017/09.06.2022SC CDPL BUSINESSBrașovul Literar - episod pilor699506995091.71
68065/09.06.2022Asociația Art Media Events StudioTeritorii și granițe digitale10000010000091.71
68026/09.06.2022Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora TransilvăneanăFestivalul Internațional de Teatru Maghiar în Brașov13400013400091.57
67633/09.06.2022Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din RomâniaAventurile lui Muzicilă la Brașov933009330091.29
67641/09.06.2022Fundația ABRACADABRAFestivalul vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului593105931090.86
67995/09.06.2022Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSAMuzeul Virtual de Etnografie Brașov14360014360090.71
68193/09.06.2022APARTE SRLÎN CĂUTAREA PARADISULUI AR BRAȘOV879008790090.57
68043/09.06.2022Societatea Română de RadiodifuziuneTârgul de Carte Gaudeamus Radio România - Ediția Brașov 2022650006500090.29
67620/09.06.2022Asociația FORUMSJazz Bastion 2022648506485090.29
68033/09.06.2022Asociația PENTRU PROMOVAREA COPIILOR ȘI TINERILOR TALENTAȚI DIN ROMANIAFILAfest14988014988090.29
68038/09.06.2022Asociația ONE WORLD ROMÂNIAEDUCAȚIE DE FILM DOCUMENTAR ȘI DREPTURILE OMULUI: OWR LA BRAȘOV694866948689.71
67012/08.06.2022Asociația EnkiduEnkidu cu Cărți și Filme Brașov 202215000015000089.71
68018/09.06.2022Asociația DOCUARTE-BRAȘOV: RETROCEDAREA EMOȚIILOR I MEMORIA ORAȘULUI759957599589.36
67202/08.06.2022Asociația TheoemydorDansând cu natura (conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitatea elevilor brașoveni)650266502688.86
68075/09.06.2022Asociația 4 CULTUREINTIMATE CHOREGRAPHIES. CARTOGRAFIEREA UNEI NOI REALITĂȚI10000010000088.57
67434/08.06.2022 Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes - Centrul de Integrare MigranțiZiua Multiculturalității în Brașov, ediția a 9-a45373.5045373.5088.57
68056/09.06.2022Asociația Developing ArtFemme monumentale. Femme vegetale629006290088.29
67937/09.06.2022Asociația Culturală ,,Viva la Musica,,Ai carte, Ai parte!14319014319088.14
68019/09.06.2022Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora TransilvăneanăFestivalul Cultural Maghiar Pentru Copii Țara Bârsei379043790487.93
68029/09.06.2022Asociația Music FestBlumenfest-Festivalul Florilor600006000087.57
67688/09.06.2022Asociația Culturală REFRockstadt City Fest250000245529.0687.50
67978/09.06.2022Asociația Carpatină Ardeleană a TuriștilorPromotori brașoveni ai turismului ,, verde,, - oameni și fapte4500044195.2387.43
68053/09.06.2022PINK CAT STUDIODe dimineața până seara, Brașov6979068541.8987.21
67220/08.06.2022Asociația Zâmbește Pentru ViitorCălătoria Talentelor46648.2245813.9786.43
68030/09.06.2022Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora TransilvăneanăFestivalul de Dansuri Populare Maghiare ,, In memoriam Reiff Istvan,,3535034717.8186.00
68327/09.06.2021CULTARTJAZZUP PEAK FESTIVAL249999.99245529.0585.57
67176/08.06.2022Asociația Promusic EventsBrașov Folk Festival 20226995068699.0385.57
68015/09.06.2022Asociația TAMTAM BrașovTamtam Festival 2022249970245499.5985.21
67959/09.06.2022Casa de Cultură a Studenților BrașovFestival Național Studențesc de Folclor, ediția XV6287061745.6585.00
68023/09.06.2022Asociația Brassoi LapokAprily 1857000068748.1484.57
67551/08.06.2022Asociația OricumArtele vizuale în Brașov: cercetare4500044195.2384.00
67835/09.06.2022Asociația AntiteatruCâmp de Luptă6283861714.2283.14
67913/09.06.2022Centrul Cultural RedutaFestivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ,,Flori în Țara Bârsei,,7000068748.1482.71
67905/09.06.2022Asociația de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovului VechiTineri pentru pace - Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Brașov 2022143482.72140916.7182.29
67919/09.06.2022Asociația Teatrul Particular BrașovFestivalul Monodramei Independente ediția II6951068266.9081.71
68046/09.06.2022Asociația Culturală Viva la MusicaFulg de Nea, Ediția a XIV-a3000029463.4981.43
67800/09.06.2022Asociația KastelFestivalul FolkFestival Brașov234476.5230283.1780.07
67266/08.06.2022Asociația Soleil de L'est, FranțaSoleil de l'Est în promovarea picturii brașovene ieri, azi și mâine6794066724.9879.57
68252/09.06.2022HAPPY SHEEP STUDIO SRLCAIETE DE REȚETE EDIȚIA BRAȘOV7000068748.1479.43
67939/09.06.2022Asociația ArtisCentenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria5000049105.8179.00
67965/09.06.2022Casa de Cultură a Studenților BrașovFestival Regalul Dansului, ediția XII6236561249.6878.79

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate. Având în vedere suplimentarea bugetului prin HCL nr. 502/7.07.2022, bugetele ultimelor 21 de proiecte din lista finală vor fi modificate conform sumei aprobate.

1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.cultura@brasovcity.ro