Transformăm Brașovul într-un oraș verde.
Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte de mediu

Etapa curentă - Apel deschis - Termen limită 19-05-2022

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor de mediu  2022 este în valoare totală de 500.000 Lei. 

Plafonul de finanțare pentru un proiect este de maxim 100.000 lei.

Calendar

Concursul local de proiecte de mediu

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:    19.04.-19.05.2022

Verificarea conformităţii cererilor de finanţare:    20 – 24.05.2022

Afişare listă cu proiectele culturale eligibile / neeligibile:    25.05.2022

Analizarea şi notarea proiectelor culturale:    26.05. – 09.06.2022

Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare:     10 – 13.06.2022

Termenul pentru depunerea contestaţiilor:    14-16.06.2022

Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor:    17 – 21.06.2022

Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare:     22.06.2022

Cheltuieli eligibile

În cadrul proiectelor de mediu participante la concursul de finanțare cheltuielile eligibile stabilite la capitolul 5 – Completarea si depunerea cererii de finantare din Ghidul de finantare.

 Sunt acceptate spre decontare doar cheltuielile efectuate după data semnării de către ambele părţi a Contractului de finanţare, cu excepția contractelor de sponsorizare/parteneriate prezentate drept contribuţie proprie care pot fi încheiate şi anterior semnării Contractului de finanţare,  în perioada de desfășurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanțare și care sunt efectuate conform ghidului de finanțare, legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului

Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte de mediu 2022 pot aplica  asociațiile și

 fundațiile, persoane juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit de informare, educare și conștientizare în domeniile sustenabilitate urbană, ecologie, protecția mediului și schimbări climatice.

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor de mediu este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos: 

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 60 de puncte.

Documente utile
Domenii de aplicare

     Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:

  • Mobilitate și transport alternativ
  • Managementul deșeurilor
  • Spații verzi și reconversie urbană
  •  Calitatea aerului
  • Energie regenerabilă
Proiecte de mediu

În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor de mediu  nonprofit de interes general. 

Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte de mediu  2022  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de ong-urile care își propun să implementeze proiecte din domeniul mediu.

  • Ai o idee de proiect din domeniul mediu? 
  • Consultă Ghidul de finanțare. 
  • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
  • Pregătește documente necesare și aplică!
1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.mediu@brasovcity.ro

Căutăm evaluatori!

Pentru formarea comisiei de experți care vor evalua și selecta proiectele înscrise în apelul de finanțare a proiectelor de mediu pentru anul 2022.