Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte sociale.

Etapa curentă - Evaluarea proiectelor

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor sociale 2022 este în valoare totală de 500.000 Lei. 

În cadrul Apelului de finanțare pot fi depuse proiecte în valoare de maxim 50.000 lei.

Calendar

Concursul local de proiecte sociale

 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:    19.04.2022 – 18.05.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare:    19.04.2022 – 12.05.2022

Evaluarea și selecția proiectelor:    19.05.2022 – 30.05.2022

Publicarea rezultatelor preliminare:    31.05.2022

Contestații:    31.05.2022 – 03.06.2022

Afișarea rezultatelor finale:    08.06.2022

Semnarea contractelor de finanțare:    09.06.2022 – 17.06.2022

Perioada de implementare a proiectelor:    17.06.2022 – 30.11.2022

Cheltuieli eligibile

 

În cadrul proiectelor sportive participante la concursul de finanțare se pot deconta următoarele cheltuieli: 

 

  • Cheltuieli pentru investiții în amenajări;
  • Cheltuieli de achiziţie pentru echipamente şi bunuri cu valoare de inventar; 
  • Cheltuieli de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii etc.); 
  • Cheltuieli pentru tipãrituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.; 
  • Cheltuieli pentru consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantã, markere, etc.
  • Costuri cu transportul aferent persoanelor specializate implicate în derularea proiectului (bilete, transport echipamente și materiale, bonuri de benzină). 
  • Costuri de resurse umane
  • Costuri administrative: chirie sediu, utilități și abonamente telefonie fixă și internet.
  • Taxe (inclusiv TVA) aferente produselor și serviciilor eligibile.
  • Alte costuri care nu intra în categoriile mai sus menționate, dar care se justifica concret pentru activitățile proiectului.

 Sunt acceptate spre decontare doar cheltuielile efectuate în perioada de desfășurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanțare și care sunt efectuate conform ghidului de finanțare, legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului

Cheltuieli neeligibile:

  • datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii;
  • dobânzi datorate;
  • cheltuieli deja finanţate printr-o altă sursă de finanţare;
  • cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
  • cheltuieli pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii, cu excepţia celor strict eligibile; 
  • credite la terţe părţi;
  • consultanţă pentru întocmirea proiectului;
  • asigurări;
  • pierderi din schimb valutar;
  • alte costuri care nu au relevanţă în atingerea obiectivelor proiectului
Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte sociale 2022 pot aplica  asociațiile, fundațiile sau cultele religioase acreditate ca furnizori de servicii sociale sau care au activitate în domeniul social. 

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor sociale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos: . 

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 60 de puncte.

 

Documente utile
Domenii de aplicare

    În funcție de tipul de organizație, poți să aplici în cadrul următoarelor arii prioritare: 

  • Violența în familie
  • Vârstnici aflați în situație de risc social.
  • Persoane cu dizabilități sau întârzieri în dezvoltare.
  • Tineri dezinstituționalizați 
  • Sănătatea mintală.

    În cadrul ariilor prioritare pot fi propuse proiecte, activități sau servicii din domeniul asistenței sociale clasificate conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin HG nr. 867/2015 și/ sau proiecte ce țin de organizarea de campanii de conştientizare şi informare a comunității locale, privind necesitatea dezvoltării și diversificării serviciilor de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din cadrul ariilor prioritare,  în vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi.

Proiecte sociale

În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor sociale nonprofit de interes general. 

 

Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte sociale 2022  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de ong-urile care își propun să implementeze proiecte din domeniul social.

 

  • Ai o idee de proiect din domeniul social? 
  • Consultă Ghidul de finanțare. 
  • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
  • Pregătește documente necesare și aplică!
1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.social@brasovcity.ro