Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte sociale.

Etapa curentă - Apel închis

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor sociale 2022 este în valoare totală de 500.000 Lei. 

În cadrul Apelului de finanțare pot fi depuse proiecte în valoare de maxim 50.000 lei.

Calendar

Concursul local de proiecte sociale

 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:    19.04.2022 – 18.05.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare:    19.04.2022 – 12.05.2022

Evaluarea și selecția proiectelor:    19.05.2022 – 30.05.2022

Publicarea rezultatelor preliminare:    31.05.2022

Contestații:    31.05.2022 – 03.06.2022

Afișarea rezultatelor finale:    08.06.2022

Semnarea contractelor de finanțare:    09.06.2022 – 17.06.2022

Perioada de implementare a proiectelor:    17.06.2022 – 30.11.2022

Cheltuieli eligibile

 

În cadrul proiectelor sportive participante la concursul de finanțare se pot deconta următoarele cheltuieli: 

 

  • Cheltuieli pentru investiții în amenajări;
  • Cheltuieli de achiziţie pentru echipamente şi bunuri cu valoare de inventar; 
  • Cheltuieli de închiriere echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii etc.); 
  • Cheltuieli pentru tipãrituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.; 
  • Cheltuieli pentru consumabile: hârtie, toner, cartuş imprimantã, markere, etc.
  • Costuri cu transportul aferent persoanelor specializate implicate în derularea proiectului (bilete, transport echipamente și materiale, bonuri de benzină). 
  • Costuri de resurse umane
  • Costuri administrative: chirie sediu, utilități și abonamente telefonie fixă și internet.
  • Taxe (inclusiv TVA) aferente produselor și serviciilor eligibile.
  • Alte costuri care nu intra în categoriile mai sus menționate, dar care se justifica concret pentru activitățile proiectului.

 Sunt acceptate spre decontare doar cheltuielile efectuate în perioada de desfășurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanțare și care sunt efectuate conform ghidului de finanțare, legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului

Cheltuieli neeligibile:

  • datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii;
  • dobânzi datorate;
  • cheltuieli deja finanţate printr-o altă sursă de finanţare;
  • cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;
  • cheltuieli pentru întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii, cu excepţia celor strict eligibile; 
  • credite la terţe părţi;
  • consultanţă pentru întocmirea proiectului;
  • asigurări;
  • pierderi din schimb valutar;
  • alte costuri care nu au relevanţă în atingerea obiectivelor proiectului
Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte sociale 2022 pot aplica  asociațiile, fundațiile sau cultele religioase acreditate ca furnizori de servicii sociale sau care au activitate în domeniul social. 

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor sociale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos: . 

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 60 de puncte.

 

Documente utile
Domenii de aplicare

    În funcție de tipul de organizație, poți să aplici în cadrul următoarelor arii prioritare: 

  • Violența în familie
  • Vârstnici aflați în situație de risc social.
  • Persoane cu dizabilități sau întârzieri în dezvoltare.
  • Tineri dezinstituționalizați 
  • Sănătatea mintală.

    În cadrul ariilor prioritare pot fi propuse proiecte, activități sau servicii din domeniul asistenței sociale clasificate conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin HG nr. 867/2015 și/ sau proiecte ce țin de organizarea de campanii de conştientizare şi informare a comunității locale, privind necesitatea dezvoltării și diversificării serviciilor de asistență socială pentru categoriile vulnerabile din cadrul ariilor prioritare,  în vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi.

Proiecte sociale

În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor sociale nonprofit de interes general. 

 

Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte sociale 2022  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de ong-urile care își propun să implementeze proiecte din domeniul social.

 

  • Ai o idee de proiect din domeniul social? 
  • Consultă Ghidul de finanțare. 
  • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
  • Pregătește documente necesare și aplică!

Proiecte sociale depuse

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
EligibilitateObservații
57938/18.05.2022 Asociația My WayÎn felul meu, dar împreună43546.50neeligibilDosar neconform
57935/18.05.2022Asociația Academia de bineCRESC (Conștientizare, Responsabilitate, Educație, Sănătate, Conexiune) - program de Sănătate Mentală în Școli44809neeligibil
57790/18.05.2022Asociația Aici pentru TineAlături de cei vulnerabili pentru creșterea calității vieții44750eligibil
59943/23.05.2022Asociația CatharsisȘcoala Părinților50000neeligibilTermen depășit
57690/18.05.2022Asociația de Servicii Sociale SCUTEQUILIBRUM39042eligibil
58140/18.05.2022Asociația DictaCompetențe Educative sporite pentru copiii cu CES41018eligibil
57005/18.05.2022Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala BrașovÎMPREUNĂ ÎNVINGEM ÎNTUNERICUL49901eligibil
58145/19.05.2022Asociația Pas AlternativCO(Î)NVING BRAȘOV” - Împreună învingem violența domestică44460neeligibilDosar neconform
58090/18.05.2022Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. HaralambieProgram de abilitare a personelor cu dizabilități în comunitate44900eligibil
57824/18.05.2022Asociația Rază de Speranță în Intervenția și terapia TSAReconnect - Parent Skills42500.94eligibil
58015/18.05.2022Asociația Toți Copiii sunt CopiiȘanse egale pentru toți copiii45000neeligibilDosar neconform Contestație respinsă
58029/18.05.2022Asociația Zâmbește pentru ViitorPrimul pas spre Viitor49500eligibil

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.

Proiecte sociale - aprobate

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
Suma
aprobată * (lei)
Punctaj
inițial
Punctaj
contestații
57005/18.05.2022Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala BrașovÎMPREUNĂ ÎNVINGEM ÎNTUNERICUL499014990187
57824/18.05.2022Asociația Rază de Speranță în Intervenția și terapia TSAReconnect - Parent Skills42500.9442500.9487
57690/18.05.2022Asociația de Servicii Sociale SCUTEQUILIBRUM390423904286
58090/18.05.2022Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. HaralambieProgram de abilitare a personelor cu dizabilități în comunitate449004490085
58140/18.05.2022Asociația DictaCompetențe Educative sporite pentru copiii cu CES410184101881
58029/18.05.2022Asociația Zâmbește pentru ViitorPrimul pas spre Viitor495004950071
57790/18.05.2022Asociația Aici pentru TineAlături de cei vulnerabili pentru creșterea calității vieții447504475070

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.

Proiecte sociale - respinse

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
Suma
aprobată * (lei)
Punctaj
inițial
Punctaj
contestații
58145/19.05.2022Asociația Pas AlternativCO(Î)NVING BRAȘOV” - Împreună învingem violența domestică4446000
58015/18.05.2022Asociația Toți Copiii sunt CopiiȘanse egale pentru toți copiii45000000
57938/18.05.2022 Asociația My WayÎn felul meu, dar împreună43546.5000
57935/18.05.2022Asociația Academia de bineCRESC (Conștientizare, Responsabilitate, Educație, Sănătate, Conexiune) - program de Sănătate Mentală în Școli4480900
59943/23.05.2022Asociația CatharsisȘcoala Părinților5000000

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.

1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.social@brasovcity.ro