Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte sportive.

Etapa curentă - Implementarea proiectelor

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor sportive 2022 este în valoare totală de  6.000.000 Lei și este împărțit pe două linii de finanțare: 

  • Sportul pentru toți – 2.000.000 Lei
  • Sportul de performanță – 4.000.000 Lei

În situația în care proiectele declarate câștigătoare în cadrul liniei de finanțare Sportul pentru toți nu vor acoperi toată suma alocată acestei linii de finanțare, diferența poate fi alocată proiectelor declarate câștigătoare care îndeplinesc criteriile legate de punctaj, dar care nu au putut primi finanțare din cauza limitei de buget aferentă liniei de finanțare Sportul de performanță.

Calendar

Concursul local de proiecte sportive

 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:      20.05.2022 – 20.06.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare:      20.05.2022 – 14.06.2022

Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului:      21.06.2022 – 04.07.2022

Contestații etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului:      05.07.2022 – 07.07. 2022

Analizarea și soluționarea contestațiilor:      08.07.2022 – 14.07.2022

Etapa de evaluare tehnică și financiară:      14.07.2022 – 19.07.2022

Contestații etapa de evaluare tehnică și financiară:      20.07.2022 – 22.07.2022

Analizarea și soluționarea contestațiilor:      25.07.2022 – 29.07.2022

Afișarea rezultatelor finale:      29.07.2022

Semnarea contractelor de finanțare:      01.08.2022 – 09.08.2022

Perioada de implementare a proiectelor:      09.08.2022 – 05.12.2022

Cheltuieli eligibile

În cadrul proiectelor sportive participante la concursul de finanțare se pot deconta următoarele cheltuieli: 

 

  • Cheltuieli de cazare 
  • Cheltuieli alocație masă 
  • Cheltuieli de transport 
  • Cheltuieli de închiriere de bunuri și servicii
  • Cheltuieli de realizare de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea
  • Cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale
  • Cheltuieli cu tratații 
  • Cheltuieli de achiziții de servicii, lucrări și produse
  • Cheltuieli cu onorarii
  • Alte cheltuieli care nu sunt prevăzute de ghidul de finanțare, dar sunt conforme legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului


 Sunt acceptate spre decontare doar cheltuielile efectuate în perioada de desfășurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanțare și care sunt efectuate conform ghidului de finanțare, legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului

Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte sportive 2022 pot aplica, în funcție de linia de finanțare,  structurile sportive de drept public sau privat care sunt înființate în condițiile legii sau ONG-urile care desfășoară activități din domeniul sportului.

 

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor sportive este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza, în funcție de linia de finanțare, pe una din grilele de mai jos:

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 50 de puncte, precum și punctajul minim de 30 de puncte la Criteriul 1 – Relevanța proiectului și minim 10 puncte la Criteriul 3 – Eficiența proiectului. 

Documente utile
Domenii de aplicare

În funcție de tipul de organizație, poți să aplici pe următoarele linii de finanțare: 

 

 • Sportul pentru toți 

Obiectivele liniei de finanțare: 

  • a) Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;
  • b) Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;
  • c) Încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;
  • d) Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni de toate vârstele, în special în rândul tinerilor până în 18 ani
  • e) Dezvoltarea economică a comunității locale din municipiul Brașov.

 

 • Sportul de performanță

Obiectivele liniei de finanțare: 

  • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Municipiului Brașov pe plan regional, național și internațional;
  • b) susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;
  • c) susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul tututror categoriilor de vârstă: copii, juniori, tineret și seniori;
  • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;
  • e) mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală și țara noastră pe plan internațional;
  • f) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;
  • g) susținerea sporturilor olimpice și neolimpice, individuale sau de echipă,  ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel local, național și internațional a participării la competițiile de mare anvergură
  • i) susținerea ramurilor de sport de tradiție la nivel național, care au adus rezultate notabile,  în vederea motivării participării active a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi.
  • j) organizarea de competiții oficiale locale, naționale și internaționale.
Proiecte sportive

În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor sportive nonprofit de interes general. 

Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte sportive 2022  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de organizațiile care își propun să implementeze proiecte din domeniul sportiv.

  • Ai o idee de proiect din domeniul sportului? 
  • Consultă Ghidul de finanțare. 
  • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
  • Pregătește documente necesare și aplică!

Proiecte sprotive depuse

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
EligibilitateObservații
71016/17.06.2022ABC Galactica BrașovGalactica U1496425eligibilCriteriul C3 din Anexa 6 < 10 puncte
71971/20.06.2022ACS Colțea 1920 BrașovBrașov Runing Festival 2022532513neeligibilC10.1.3, C.10.1.7
71978/20.06.2022ACS Colțea 1920 BrașovEducația prin sport în sistem saniol pentru copiii Brașovului212450neeligibilSC1.6.
71984/20.06.2022ACS Colțea 1920 BrașovRelansarea Fotbalului Feminin - Simbol local274072neeligibilSC1.6
71898/20.06.2022ACS Energic Karate BrașovPerformanță ACS Energic Karate Brașov36178.50eligibil
71556/20.06.2022ACS Hyperion BrașovCUPA HYPERION -NATAȚIE62835eligibil
71555/20.06.2022ACS Hyperion BrașovPregătire centralizată37180eligibil
71951/20.06.2022ACS SR Municipal BrașovSteagul Renaște Alături de Suporteri665176eligibil
71705/20.06.2022Asociația Cetatea BrașovuluiBikeRace Brașov 2022163555eligibil
71586/20.06.2022Asociația Club Karate JKA din RomâniaȘi tu poți fi un campion Karate WUKF 2022128680eligibil
70988/17.06.2022Asociația Club Sportiv Auto Blic BrașovRaliul Brașovului ed. 51 - 2022305368eligibil
71983/20.06.2022Asociația Club Sportiv FiteducationMișcarea este totul, iar tu știi asta!76500neeligibilC10.1.7, C.10.1.8
71828/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENIS BRAȘOVBrașov Tennis Trophy20749eligibil
71830/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENIS BRAȘOVCampionatul Național Individual de Seniori78278eligibil
71612/20.06.2022Asociația Club Sportiv Karate BrașovPromovarea practicării Karate-ului ca sport de performanță în cadrul Asociației Club Sportiv Karate Brașov120050eligibil
71836/20.06.2022Asociația Club Sportiv Kids Tâmpa 2015 BrașovKids Tâmpa Brașov1999418.10eligibil
72158/21.06.2022Asociația Club Sportiv Kronstadt CyclingCampionatul Național de Downhill0neeligibilTermen depășit
72436/21.06.2022Asociația Club Sportiv Kronstadt CyclingCampionatul Național de Downhill Postăvaru 2022205074neeligibilTermen depășit
71717/20.06.2022Asociația Club Sportiv RalphLiga I Baschet Masculin - Brașov646473.50eligibil
71974/20.06.2022Asociația Club Sportiv Tâmpa BrașovEducație prin sport135598eligibil
71818/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TRANSILVANIA BRAȘOVSUSȚINEREA HANDBALULUI JUVENIL78900eligibil
71815/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TRANSILVANIA BRAȘOVPROMOVAREA SPORTULUI BRAȘOVEAN221170neeligibilSC1.1.
71824/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VĂIDEANU BRAȘOVBrașov Open - ITF W25K127719eligibil
71821/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VĂIDEANU BRAȘOVBrașov Open - Tennis Europe U1432696.12neeligibilC10.2.7
71833/20.06.2022Asociația Județeană de Atletism BrașovCampionatul Național de alergare pe șosea 5k99044.50eligibil
71852/20.06.2022Asociația Sport Club Bravol BrașovBrașov Cadete U16 Performanță103325eligibilCriteriul C3 din Anexa 6 < 10 puncte
71796/20.06.2022Club Sportiv “Țata Bârsei 2011” BrașovBaschetul Brașovean în Liga Națională 2022 - 2023384660.75eligibil
71391/20.06.2022Club Sportiv AVATAR BrașovPerformanță în Handbalul Masculin Brașovean42831neeligibilSC1.6
72022/21/06.2022Club Sportiv Italent BrașovSusținem copiii noștri pentru practicarea patinajului de viteză pe gheață sau pe role27522neeligibilSC1.6
71775/20.06.2022Club Sportiv Municipal BrașovDrumul către Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 - Patinaj-Viteză99315neeligibilC10.2.7
71773/20.06.2022Club Sportiv Municipal Brașov Secția AtletismBrașovul pe Harta Performanței în Atletism48207eligibil
71484/20.06.2022Club Sportiv Șah Club BrașovParticipare la Campionatele Europene de Șah Turcia - 5-15 Noiembrie 202227000eligibil
71647/20.06.2022Club Sportiv Universitar BrașovCSU Brașov - Prezent și viitor242377.05eligibil

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.

Proiecte sprotive - aprobate

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
Suma
aprobată * (lei)
Punctaj
inițial
Punctaj
contestații
71705/20.06.2022Asociația Cetatea BrașovuluiBikeRace Brașov 202216355516355591
71898/20.06.2022ACS Energic Karate BrașovPerformanță ACS Energic Karate Brașov36178.5036178.5089.43
71556/20.06.2022ACS Hyperion BrașovCUPA HYPERION -NATAȚIE628356283585.14
71586/20.06.2022Asociația Club Karate JKA din RomâniaȘi tu poți fi un campion Karate WUKF 202212868012868084.71
70988/17.06.2022Asociația Club Sportiv Auto Blic BrașovRaliul Brașovului ed. 51 - 202230536830536884
71647/20.06.2022Club Sportiv Universitar BrașovCSU Brașov - Prezent și viitor242377.05242377.0583.29
71818/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TRANSILVANIA BRAȘOVSUSȚINEREA HANDBALULUI JUVENIL789007890083.14
71555/20.06.2022ACS Hyperion BrașovPregătire centralizată371803718082.57
71773/20.06.2022Club Sportiv Municipal Brașov Secția AtletismBrașovul pe Harta Performanței în Atletism482074820781.29
71484/20.06.2022Club Sportiv Șah Club BrașovParticipare la Campionatele Europene de Șah Turcia - 5-15 Noiembrie 2022270002700081
71717/20.06.2022Asociația Club Sportiv RalphLiga I Baschet Masculin - Brașov646473.50646473.5080
71824/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VĂIDEANU BRAȘOVBrașov Open - ITF W25K12771912771979.57
71836/20.06.2022Asociația Club Sportiv Kids Tâmpa 2015 BrașovKids Tâmpa Brașov1999418.101999418.1079
71833/20.06.2022Asociația Județeană de Atletism BrașovCampionatul Național de alergare pe șosea 5k99044.5099044.5078.57
71974/20.06.2022Asociația Club Sportiv Tâmpa BrașovEducație prin sport13559813559878
71612/20.06.2022Asociația Club Sportiv Karate BrașovPromovarea practicării Karate-ului ca sport de performanță în cadrul Asociației Club Sportiv Karate Brașov12005012005077.29
71830/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENIS BRAȘOVCampionatul Național Individual de Seniori782787827875.57
71828/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENIS BRAȘOVBrașov Tennis Trophy207492074974.43
71951/20.06.2022ACS SR Municipal BrașovSteagul Renaște Alături de Suporteri66517666517672.14
71796/20.06.2022Club Sportiv “Țata Bârsei 2011” BrașovBaschetul Brașovean în Liga Națională 2022 - 2023384660.75384660.7572

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.

Proiecte sprotive - respinse

Nr
reg.
SolicitantTitlu
proiect
Suma
solicitată (lei)
Suma
aprobată * (lei)
Punctaj
inițial
Punctaj
contestații
72158/21.06.2022Asociația Club Sportiv Kronstadt CyclingCampionatul Național de Downhill0
72436/21.06.2022Asociația Club Sportiv Kronstadt CyclingCampionatul Național de Downhill Postăvaru 2022205074
72022/21/06.2022Club Sportiv Italent BrașovSusținem copiii noștri pentru practicarea patinajului de viteză pe gheață sau pe role27522
71983/20.06.2022Asociația Club Sportiv FiteducationMișcarea este totul, iar tu știi asta!76500
71775/20.06.2022Club Sportiv Municipal BrașovDrumul către Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 - Patinaj-Viteză99315
71391/20.06.2022Club Sportiv AVATAR BrașovPerformanță în Handbalul Masculin Brașovean42831
71852/20.06.2022Asociația Sport Club Bravol BrașovBrașov Cadete U16 Performanță1033250
71821/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV VĂIDEANU BRAȘOVBrașov Open - Tennis Europe U1432696.12
71815/20.06.2022ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV TRANSILVANIA BRAȘOVPROMOVAREA SPORTULUI BRAȘOVEAN221170
71984/20.06.2022ACS Colțea 1920 BrașovRelansarea Fotbalului Feminin - Simbol local274072
71978/20.06.2022ACS Colțea 1920 BrașovEducația prin sport în sistem saniol pentru copiii Brașovului212450
71971/20.06.2022ACS Colțea 1920 BrașovBrașov Runing Festival 2022532513
71016/17.06.2022ABC Galactica BrașovGalactica U14964250

* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.

1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.sport@brasovcity.ro