Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte sportive.

Etapa curentă - Evaluarea proiectelor

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor sportive 2022 este în valoare totală de  6.000.000 Lei și este împărțit pe două linii de finanțare: 

  • Sportul pentru toți – 2.000.000 Lei
  • Sportul de performanță – 4.000.000 Lei

În situația în care proiectele declarate câștigătoare în cadrul liniei de finanțare Sportul pentru toți nu vor acoperi toată suma alocată acestei linii de finanțare, diferența poate fi alocată proiectelor declarate câștigătoare care îndeplinesc criteriile legate de punctaj, dar care nu au putut primi finanțare din cauza limitei de buget aferentă liniei de finanțare Sportul de performanță.

Calendar

Concursul local de proiecte sportive

 

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:      20.05.2022 – 20.06.2022

Clarificări privind metodologia de finanțare:      20.05.2022 – 14.06.2022

Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului:      21.06.2022 – 04.07.2022

Contestații etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului:      05.07.2022 – 07.07. 2022

Analizarea și soluționarea contestațiilor:      08.07.2022 – 14.07.2022

Etapa de evaluare tehnică și financiară:      14.07.2022 – 19.07.2022

Contestații etapa de evaluare tehnică și financiară:      20.07.2022 – 22.07.2022

Analizarea și soluționarea contestațiilor:      25.07.2022 – 29.07.2022

Afișarea rezultatelor finale:      29.07.2022

Semnarea contractelor de finanțare:      01.08.2022 – 09.08.2022

Perioada de implementare a proiectelor:      09.08.2022 – 05.12.2022

Cheltuieli eligibile

În cadrul proiectelor sportive participante la concursul de finanțare se pot deconta următoarele cheltuieli: 

 

  • Cheltuieli de cazare 
  • Cheltuieli alocație masă 
  • Cheltuieli de transport 
  • Cheltuieli de închiriere de bunuri și servicii
  • Cheltuieli de realizare de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea
  • Cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale
  • Cheltuieli cu tratații 
  • Cheltuieli de achiziții de servicii, lucrări și produse
  • Cheltuieli cu onorarii
  • Alte cheltuieli care nu sunt prevăzute de ghidul de finanțare, dar sunt conforme legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului


 Sunt acceptate spre decontare doar cheltuielile efectuate în perioada de desfășurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanțare și care sunt efectuate conform ghidului de finanțare, legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului

Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte sportive 2022 pot aplica, în funcție de linia de finanțare,  structurile sportive de drept public sau privat care sunt înființate în condițiile legii sau ONG-urile care desfășoară activități din domeniul sportului.

 

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor sportive este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza, în funcție de linia de finanțare, pe una din grilele de mai jos:

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 50 de puncte, precum și punctajul minim de 30 de puncte la Criteriul 1 – Relevanța proiectului și minim 10 puncte la Criteriul 3 – Eficiența proiectului. 

Documente utile
Domenii de aplicare

În funcție de tipul de organizație, poți să aplici pe următoarele linii de finanțare: 

 

 • Sportul pentru toți 

Obiectivele liniei de finanțare: 

  • a) Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, de cât mai mulți membri ai comunității locale;
  • b) Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;
  • c) Încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreținere a stării generale de sănătate și dezvoltare a individului;
  • d) Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni de toate vârstele, în special în rândul tinerilor până în 18 ani
  • e) Dezvoltarea economică a comunității locale din municipiul Brașov.

 

 • Sportul de performanță

Obiectivele liniei de finanțare: 

  • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului Municipiului Brașov pe plan regional, național și internațional;
  • b) susținerea și dezvoltarea ramurilor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivel local, național și internațional;
  • c) susținerea și dezvoltarea activității de performanță la nivelul tututror categoriilor de vârstă: copii, juniori, tineret și seniori;
  • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;
  • e) mărirea numărului de practicanți și sportivi legitimați, dezvoltarea masei critice pentru aplicarea criteriilor specifice de selecție pe ramură de sport, identificarea de sportivi valoroși care să obțină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală și țara noastră pe plan internațional;
  • f) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel local, național și internațional;
  • g) susținerea sporturilor olimpice și neolimpice, individuale sau de echipă,  ca forme de activități fizice care contribuie la educația generală și dezvoltarea individului, dar și în vederea amplificării la nivel local, național și internațional a participării la competițiile de mare anvergură
  • i) susținerea ramurilor de sport de tradiție la nivel național, care au adus rezultate notabile,  în vederea motivării participării active a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi.
  • j) organizarea de competiții oficiale locale, naționale și internaționale.
Proiecte sportive

În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor sportive nonprofit de interes general. 

Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte sportive 2022  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de organizațiile care își propun să implementeze proiecte din domeniul sportiv.

  • Ai o idee de proiect din domeniul sportului? 
  • Consultă Ghidul de finanțare. 
  • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
  • Pregătește documente necesare și aplică!
1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.sport@brasovcity.ro