Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte culturale

Etapa curentă - Evaluarea proiectelor (2023)

Proiecte culturale

Ai o idee de proiect din domeniul cultural? 

Ce trebuie să știi înainte să aplici: 

 • Consultă Ghidul de finanțare. 
 • Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
 • Pregătește documentele necesare și aplică!
 • Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20 Martie 2023, ora 14.00.
 • proiectele pot fi depuse atât online, cât și fizic, Centrul de Informații Cetățeni, B-dul. Eroilor, nr.8, Brașov
 • Selecţia şi evaluarea proiectelor: 05.04.2023-26.04.2023
 • Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor culturale în 2023: 5.500.000 de lei
Bugetul programului

Bugetul concursului de finanțarea a proiectelor culturale în 2023 este de 5.500.000 de lei
În funcție de valoarea  cererii de finanțare nerambursabilă, depusă la Muncipiul Brașov se va stabili procentul cofinanțării, astfel:

 • până la 70.000 lei – valoarea minimă a cofinanțării: 10% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare.
 • între 70.001 – 150.000 lei – valoare minimă a cofinanțării: 20% din costul total proiectului cultural propus spre finanţare.
 • între 150.001-250.000 lei – valoare minimă a cofinanțării: 25% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare
Calendar

Calendar Concurs Proiecte Culturale 2023

Perioada Termen Activitate
17 Februarie – 20 Martie, ora 14.00* Termenul de înregistrare a dosarelor de finanțare nerambursabilă** 30 de zile calendaristice de la data lansării anunțului de finanțare pe website-ul autorității finanțatoare
21 Martie-3 Aprilie Verificarea conformității administrative, respectiv eligibilității cererilor de finanțare (Etapa I – include și etapa de clarificări și completări ale documentelor atașate cererii de finanțare nerambursabilă) 10 zile lucrătoare
4 Aprilie Publicarea listelor după verificarea conformității administrative, respectiv eligibilității 1 zi lucrătoare
5 Aprilie-26 Aprilie Analizarea, evaluarea și selecția cererilor de finanțare de către Comisia de Selecție (Etapa a II-a) 14 zile lucrătoare
27 Aprilie Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect, respectiv lista cu proiectele neselectate 1 zile lucrătoare
28 Aprilie-03 mai Termenul pentru depunerea contestaţiilor 3 zile lucrătoare
4 Mai – 8 Mai Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor 3 zile lucrătoare
9 Mai Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare 1 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor
Începând cu data de 10 Mai Încheierea contractelor de finanțare, în funcție de urgența evenimentului. Începând cu data publicării listei finale cu proiectele selectate

* Conform programului Centrului de Informare Cetăţeni, documentaţia în format fizic poate fi depusă la registratura Primăriei Municipiului Brașov zilnic, de Luni-Joi, în intervalul orar 8:00-14:00, iar Vineri, în intervalul orar 8:00-13:00.
Documentaţia în format online poate fi depusă pe link: https://finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura/2023 până cel târziu pe 20 martie 2023, ora 14:00 (până la ora 14:00 cel târziu, solicitantul trebuie să aibă toată documentaţia anexată la cererea de finanţare precum şi numărul de înregistrare al cererii, cu toată documentaţia anexată la cererea de finanţare). Atenţie! Conform Ghidului de finanţare NU se primesc documente aferente cererii de finanţare trimise pe e-mail!

** Documentaţia depusă în format fizic trebuie însoţită obligatoriu de o cerere sau adresa de înaintare către Primăria Municipiului Brașov.

Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte culturale 2023 pot aplica:

 • Persoanele fizice autorizate
 • Întreprinderile individuale
 • Întreprinderile familiale
 • Persoanele juridice de drept public ori privat române sau străine, înființate în condițiie legi române ori ale țării de origine, după caz
Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor culturale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos: 

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minimum 70 de puncte.

În prima etapă, finanțarea se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului pe fiecare arie tematică, în limita a 5 proiecte culturale pe fiecare arie tematică și în limita bugetului aprobat

În cazul în care la anumite arii tematice nu sunt solicitări și/sau rămân sume după distribuția în ordine descrescătoare a punctajelor pe fiecare arie tematică, conform celor menționate anterior, sumele rămase se vor distribui în ordinea descrescătoare punctajului obținut către proiectele culturale, indiferent de aria tematică, în limita bugetului.

Documente utile
Domenii de aplicare

Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:

  •  arte vizuale
  • muzică
  • teatru
  • dans
  • artă digitală și noile media
  • educaţie prin cultură
  •  patrimoniu cultural material
  •  patrimoniu imaterial
  •  promovarea culturii scrise
  •  intervenție culturală
  • proiecte mari cu caracter repetitiv
Anunţ de participare

Anunţ de participare

privind atribuirea în anul 2023 a contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul
local al Municipiului Braşov pe domeniul cultură

Municipiul Braşov, cu sediul în b-dul Eroilor nr. 8, cod fiscal 4384206,, b-dul Eroilor nr. 8, cod poştal 500007, tel. 0268/416550, e-mail: finantare.cultura@brasovcity.ro, site:
www.brasovcity.ro invită persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care îndeplinesccondiţiile prevăzute de OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanţarenerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, să depună proiecte în scopul atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul: cultură.

1. Procedura de selecţie aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniul cultură pe anul 2023 este prevăzută de OG 51/1998 privind
îmbunătățirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare și
de Ghidul Solicitantului aprobat prin HCL nr. 25/2023, republicată conform HCL nr. 93/2023,
publicat pe https://finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura/2023.

2. Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea totală aprobată în bugetul local al Municipiului
Braşov: 5.500.000 lei.

3. Durata proiectelor: până la data de 15.11.2023.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect, atât online, cât și fizic: 20 Martie
2023, ora 14.00.

5. Adresa la care pot fi depuse propunerile de proiect în format fizic: Centrul de Informare
Cetăţeni – masa 6 – Primăria Municipiului Brașov, B-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007,
Braşov.

6. Platforma pe care pot fi depuse propunerile de proiect în format digital:
https://finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura/2023 (accesati butonul „Apelul de proiect 2023” din această pagină)

7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face
de către Comisia de Selecție, în perioada 5.04.2023-26.04.2023.

8. Arii tematice – propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în cel puțin unul din
următoarele domenii de aplicare:

 • Arte vizuale
 • Muzică
 • Teatru
 • Dans
 • Artă digitală și noile media
 • Educaţie prin cultură
 • Patrimoniu cultural material
 • Patrimoniu imaterial
 • Promovarea culturii scrise
 • Intervenție culturală
 • Proiecte mari cu caracter repetitiv

9. Cum se atribuie sumele în funcție de ariile tematice: Finanțarea se acordă proiectelor
culturale care au obținut peste 70 puncte (inclusiv). În prima etapă finanțarea se acordă în
ordinea descrescătoare a punctajului pe fiecare arie tematică, în limita a 5 proiecte culturale
pe fiecare arie tematică și în limita bugetului aprobat. În cazul în care la anumite arii tematice
nu sunt solicitări și/sau rămân sume după distribuția în ordine descrescătoare a punctajelor pe
fiecare arie tematică, conform celor menționate anterior, sumele rămase se vor distribui în
ordinea descrescătoare punctajului obținut către proiectele culturale, indiferent de aria
tematică, în limita bugetului.

10. Praguri cofinanțare: în funcție de valoarea cererii de finanțare nerambursabilă depusă
la Municipiul Brașov se va stabili procentul cofinanțării, astfel:

 • până la 70.000 lei – valoarea minimă a cofinanțării: 10% din costul total al
  proiectului cultural propus spre finanţare.
 • între 70.001 – 150.000 lei– valoare minimă a cofinanțării: 20% din costul total al
  proiectului cultural propus spre finanţare.
 • între 150.001-250.000 lei – valoare minimă a cofinanțării: 25% din costul total al
  proiectului cultural propus spre finanţare.

Primarul Municipiului Brașov
Allen Coliban

1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.cultura@brasovcity.ro