Transformăm Brașovul într-un oraș verde.
Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte de mediu

Etapa curentă - Evaluarea proiectelor (2023)

Proiecte de mediu

În 2023, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor de mediu  nonprofit de interes general. 
Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte de mediu  2023  vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de ong-urile care își propun să implementeze proiecte din domeniul mediu.

*Ai o idee de proiect din domeniul mediu? 
*Consultă Ghidul de finanțare. 
*Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
*Pregătește documente necesare și aplică!

Bugetul programului

Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor de mediu 2023 este în valoare totală de 600.000 Lei.

Plafonul de finanțare pentru un proiect este de maxim 100.000 lei.

Proiectele trebuie sa realizeze obligatoriu minim o activitate dedicata publicului larg care trebuie sa se desfasoare in timpul FOV, adica in perioada 04-10 septembrie 2023.

Forumul Oraşelor Verzi se va desfăşura în perioada 04-10 septembrie 2023

Calendar

Calendar

17 februarie – 20 martie 2023, ora 14:00* 30 de zile calendaristice de la data lansării anunțului de finanțare** Termenul de depunere a cererilor de finanțare
21 – 27 martie 2023 5 zile lucrătoare Verificarea conformității administrative, respectiv eligibilității cererilor de finanțare (Etapa I)
28 martie 2023 1 zi lucrătoare Afișarea listei cu proiectele eligibile în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu sunt eligibile
29 martie – 11 aprilie 2023 10 zile lucrătoare Analizarea şi notarea proiectelor de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a)
12 – 13 aprilie 2023 2 zile lucrătoare Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect
18 – 20 aprilie 2023 3 zile lucrătoare Termenul pentru depunerea contestaţiilor
21 – 25 aprilie 2023 3 zile lucrătoare Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor
26 aprilie 2023 1 zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare

* 1. Conform programului Centrului de Informare Cetăţeni, documentaţia în format fizic poate fi depusă la registratura Primăriei Municipiului Brașov zilnic, de Luni-Joi, în intervalul orar 8:00-14:00, iar Vineri, în intervalul orar 8:00-13:00.

2. Documentaţia în format online poate fi depusă pe link: https://finantare.primariabrasovenilor.ro/mediu/2023 (accesati butonul „Aplica acum!” din această pagină) până cel târziu pe 20 martie 2023, ora 14:00 (până la ora 14:00 cel târziu, solicitantul trebuie să aibă toată documentaţia anexată la cererea de finanţare precum şi numărul de înregistrare al cererii, cu toată documentaţia anexată la cererea de finanţare). Atenţie! Conform Ghidului de finanţare NU se primesc documente aferente cererii de finanţare trimise pe e-mail!

** Documentaţia depusă în format fizic trebuie însoţită obligatoriu de o cerere sau adresa de înaintare către Primăria Municipiului Brașov.

Cheltuieli eligibile

În cadrul proiectelor de mediu participante la concursul de finanțare cheltuielile eligibile stabilite la capitolul 5 – Completarea si depunerea cererii de finantare din Ghidul de finantare.

 Sunt acceptate spre decontare doar cheltuielile efectuate după data semnării de către ambele părţi a Contractului de finanţare, cu excepția contractelor de sponsorizare/parteneriate prezentate drept contribuţie proprie care pot fi încheiate şi anterior semnării Contractului de finanţare,  în perioada de desfășurare a proiectului, stabilită prin contractul de finanțare și care sunt efectuate conform ghidului de finanțare, legislației în vigoare și sunt în strânsă legătură cu realizarea obiectivelor proiectului

Cine poate aplica?

În cadrul Concursului local de proiecte de mediu 2023 pot aplica asociațiile și fundațiile, persoane juridice fără scop patrimonial care desfășoară activități nonprofit de informare, educare și conștientizare în domeniile sustenabilitate urbană, ecologie, protecția mediului și schimbări climatice.

Criterii de evaluare

Comisia de evaluare a proiectelor de mediu este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți. 

Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos: 

Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minim 60 de puncte.

Documente utile
Domenii de aplicare

     Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:

  • Mobilitate și transport alternativ
  • Managementul deșeurilor
  • Spații verzi și reconversie urbană
  •  Calitatea aerului
  • Energie regenerabilă
Anunţ de participare

Anunţ de participare

 

Municipiul Braşov, cu sediul în bdul Eroilor nr. 8, cod fiscal  4384206, cont deschis la Trezoreria Braşov, b-dul Eroilor nr. 8, cod poştal 500007, tel. 0268/416550, e-mail: finantare.mediu@brasovcity.ro, site: www.primariabrasovenilor.ro

   Municipiul Braşov invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de proiect în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul: mediu.

 

 1. Procedura de selecţie aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul mediu pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi în Ghidul Solicitantului aprobat prin HCL nr. 24/31.01.2023, publicat pe https://finantare.primariabrasovenilor.ro/mediu/2023 Forumul Oraşelor Verzi se va desfăşura în perioada 04-10 septembrie 2023.
 2. Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea totală aprobată în bugetul local al Municipiului Braşov: 600.000 lei.
 3. Durata proiectelor: anul 2023.
 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20.03.2023, ora 14.00.
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Centrul de Informare Cetăţeni – masa 6 şi masa 7, sediul instituţiei Municipiului Brașov, b-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007, Braşov sau online la link: https://finantare.primariabrasovenilor.ro/mediu/2023 (accesati butonul „Aplica acum!” din această pagină).
 6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 21.03.2023 – 26.04.2022.
 7. Plafonul de finanţare pentru un proiect este de maxim 100.000 lei.

 

                                          

Primar Municipiul Braşov

Allen COLIBAN

1

Aplici pentru un proiect?

2

Ai nevoie de ajutor?

Sună-ne: 0268405000 interior 135

Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.mediu@brasovcity.ro